Opbevaring af vin | Gode råd og anbefalinger

Opbevaring af vin | Gode råd og anbefalinger

Har du styr på, hvordan du skal opbevare din vin? Få skarpe dos and don’ts til optimal opbevaring af vin lige her

Optimal opbevaring af vin – et par dos and don’ts

Alt godt kommer til den, der venter. Sådan lyder det gamle ordsprog, og det har på sin vis stor sandhedsværdi, når man taler om opbevaring af vin. Der kan nemlig ligge et ekstremt stort smagspotentiale for dem, der er tilstrækkeligt tålmodige til at vente med at åbne deres vine, og som derimod gemmer dem væk til særlige anledninger – eller bare ren nydelse en almindelig hverdagsaften senere hen.

Hvem har eksempelvis ikke prøvet at modtage en god rødvin som værts- eller værtindegave? Eller at købe et større parti af den eksklusive favoritvin, som skal gemmes til særlige anledninger såsom julevinen. Vi danskere elsker at gemme vine og gør det hyppigt ud fra en klokkeklar overbevisning om, at den enkelte vins smag, fylde og krop bliver opkvalificeret med tiden.

Men lige så glade vi er for at gemme vine, lige så lidt ved de fleste rent faktisk om det. For hvad er god praksis inden for vinopbevaring? Hvad er de typiske faldgruber? Og hvilke anbefalinger (såvel som myter) findes der på området? Det er netop disse spørgsmål, jeg vil forsøge at afmystificere og belyse i dette blogindlæg, hvor jeg giver dig fem skarpe dos and don’ts til opbevaring af vin, så du kan få det fulde smagspotentiale ud af dit vinlager.

Rigtig god læselyst!

Alle vine bliver bedre med alderen … Eller gør de?

Rigtig mange er af den overbevisning, at der er en direkte sammenhæng mellem vinens smagsmæssige kvalitet og dens alder – altså hvor længe den har ligget uden at blive åbnet. Man hører ofte, at en vin ældes med ynde og kun bliver bedre med tiden. Spørgsmålet om, hvorvidt dette er en myte eller sandhed, er stadig meget omdiskuteret i dag, og det er da også tvetydigt, hvor retvisende sætningen er.

Først og fremmest er det vigtigt at understrege, at der bestemt er en vis sandhed i, at tidens tand kan give vine større karakter. Men hvorvidt det er en bedre karakter, ja det er fortsat 100 % en individuel smagssag – hvilket vin som interessefelt generelt set er. Faktum er faktisk, at det er de færreste vine, der smagsmæssigt har godt af at ligge i mange år i streg uden at blive drukket. 

Når det så er sagt, er der en række vine, hvis ”henlægningspotentiale” er relativt højt, hvis du altså opbevarer dem ordentligt. Det handler grundlæggende om, hvor ”drikkemodne” de er fra starten samt deres sammensætninger med hensyn til faktorer såsom:

 • Koncentration af garvesyre
 • Koncentration af tanniner
 • Koncentrationen af frugtnoter
 • Graden af smagskompleksitet.

 Jo yngre en vin er, desto mere frisk og frugtig vil den typisk også være, hvilket falmer med tiden. Omvendt vil vine typisk opleve en opkoncentrering af nuancer og kompleksitet, jo længere tid der går, hvilket kan skabe en mere spændende og mindeværdig smagsoplevelse.

For rødvines vedkommende vil den høje koncentration af garvesyre (tanniner) bevirke, at du kan foretage opbevaring af vin over længere perioder end ved andre vintyper. Garvesyren kan nemlig godt tåle at blive bearbejdet og ”blødgjort”, så de ikke overdøver smagsoplevelsen. Og samtidig udgør tanniner faktisk i sig selv en slags konserveringsmiddel, hvorfor rødvinene kan henlægges i længere tid uden at blive dårlige. Som tommelfingerregel siges det, at jo dyrere vinen er som ”ung”, desto længere tid tåler den at blive opbevaret.

Ser vi derimod på hvidvine, rosévine eller mousserende vine, vil frugtkoncentrationen typisk være højere med et lavere indhold af tanniner, hvilket gør dem mindre egnede til opbevaring.

Men det absolut vigtigste råd i forhold til korrekt opbevaring af vin er og bliver, at man inden for vinuniverset ikke kan generalisere. Hvorvidt en vin er drikkemoden og egnet til opbevaring afhænger ultimativt af personlige smagspræferencer og ikke mindst den enkelte vin. Er du i tvivl, anbefaler jeg, at du tager fat i en fagmand og spørger til råds med hensyn til den specifikke vin.

Kortvarig og langvarig opbevaring af vin – der er en (vin)verden til forskel

Inden vi kommer til dos and don’ts, vil jeg lige adressere en anden vigtig skelnen, når man taler om vinopbevaring. Der er nemlig en (vin)verden til forskel på, hvorvidt det drejer sig om kortvarig eller langvarig opbevaring. Eller sagt på en lidt anden måde: Der er stor forskel på ”drikkeklar vin” og ”gemmevin”.

Langt størstedelen af producerede vine drikkes allerede inden for 24 timer efter, at de er blevet købt. I disse tilfælde er der ingen grund til at bryde hjernen med de korrekte omstændigheder i forhold til opbevaring af vin, da der skal meget til for at skade vinens smag inden for så kort en tidsramme. Dog bør du aldrig udsætte din vin for direkte sollys og varme, da ingen vine vil have godt af dette – også selvom påvirkningen sker relativt kortvarigt.

Har vi derimod at gøre med langvarig opbevaring af vin, skal du til at sætte dig nøje ind i sagerne for at skabe de mest gunstige betingelser for, at vinen ældes med ynde. I denne forbindelse handler korrekt vinopbevaring blandt andet om følgende faktorer:

 • Lysforhold
 • Temperaturforhold
 • Fugtighedsforhold
 • Stabilitetsforhold
 • Lugtforhold.

Og det er netop disse påvirkningsfaktorer, der går igen på tværs af de følgende dos and don’ts, som jeg nu vil præsentere for jer. Og vi starter med, hvad du absolut ikke skal gøre, hvis du vil have succes med din vinopbevaring.

#1 Opbevaring af vin i direkte (sol)lys

Det første punkt på listen over don’ts omhandler førnævnte lyspåvirkning. Vine er nemlig lidt ligesom vampyrer – de afskyr og kan ikke tåle lys. Og slet ikke sollys, da varmepåvirkningen fra solens stråler har direkte negativ indvirkning på deres smag og holdbarhed.

Lys går ind og ødelægger duftaromaerne og smagspartiklerne i vinen, hvilket hæmmer den samlede smag, kraft og intensitet. Samtidig bevirker lyset, at ”ældningsprocessen” fremskyndes betydeligt, hvilket ikke er tjenligt for smagen. 

Derfor skal du ikke opbevare dine vine i en vinreol eller et vinskab, der er placeret i direkte sollys.

#2 Opbevaring i varme miljøer 

Det næste punkt på listen over ikke-anbefalelsesværdig vinopbevaring ligger i umiddelbar forlængelse af ovenstående punkt. Det drejer sig om forholdet mellem varme og kulde, hvor førstnævnte er et decideret no go! I hvert fald hvis varmeforholdene er for høje.

Varmepåvirkning er ødelæggende for smagen og udviklingsprocesserne i vinen, og det er endnu værre, hvis du udsætter vinen for varierende temperaturer, da hyppige temperatursvingninger vil skabe ændringer i vinflaskens vakuum, hvilket kan trække ilt ind igennem korkproppen og skade vinens smag, struktur og balance.

Det værste, du kan gøre, er at placere dine vine nær radiatorer, oven på dit køleskab, ved siden af ovnen eller andre steder, hvor varmeudsving kan forekomme – eksempelvis i din bil.

Generelt set er vintemperaturen altafgørende for smagsoplevelsen ved servering. Mange begår den fejl at servere alle rødvine ved stuetemperatur, hvilket giver for meget plads til alkoholens gennemtrængende smag på bekostning af de fine duftnoter og -nuancer i vinen. 

Derfor bør du ikke opbevare dine vine i varme miljøer.

#3 Opbevaring af vin stående 

Det tredje punkt på ”not to do”-listen omhandler diskussionen om opbevaring af vin liggende eller stående. Her skal du som hovedregel altid undgå at placere dine vine oprejst over længere perioder. En stående vin i et par dage eller tre vil ikke som sådan blive påvirket. Men ved længere opbevaring af vin stående vil du kunne risikere, at vinens korkprop udtørrer grundet manglende kontakt med vinen i flasken. Dette vil som nævnt ovenfor give passage til ilten, hvilket i sidste ende kan skabe oxidering, så vinen udvikler sig for hurtigt.

Derfor bør du ikke opbevare dine vine stående i længere tid.

#4 Opbevaring af vin under urolige betingelser

Det fjerde punkt handler om, at dine vine aldrig må blive ”stressede”. Dette skal forstås således, at vine ikke har godt af at blive udsat for urolige miljøer, hvor de fra tid til anden udsættes for rystelser, vibrationer og bevægelse, der sætter gang i vinens cirkulation i flasken.

Dette vil forstyrre vinens naturlige balance, da partiklerne ikke udvikler sig, som de skal. Det kræver fuldstændig ro og stilstand – samt kølige og mørke forhold. Du skal altså for alt i verden undlade at lægge dine vine i køleskabet i lang tid, da de her vil opleve rystelser og ikke mindst diverse duft- og lugtpåvirkninger fra andre fødevarer, der kan trænge ind igennem korkproppen.

Derfor bør du ikke opbevare dine vine i urolige miljøer.

#5 Opbevaring af vin uden (luft)fugtighed

Når det er varmt og tørt, er det dejligt at slukke tørsten. Men tørre og varme miljøer er alt andet end gavnligt, når der er tale om opbevaring af vin. Tværtimod. Igen har vi at gøre med korkproppen, der nemt kan tørre ud og blive utæt, hvis den bliver udsat for tør luft over længere tid.

Den rette luftfugtighed og temperatur er således alfa og omega for, at korkproppen slutter tæt og holder ilt ude af vinflasken. Samtidig vil du kunne risikere, at selve vinen efterhånden begynder at sive ud, hvis ikke luftfugtigheden er tilstrækkeligt høj. Dette kan du blandt andet sikre ved at investere i et vinkøleskab, hvor du nøjagtigt kan indstille fugtigheden og temperaturen efter behov eller alternativt i en kølig og mørk kælder.

Derfor bør du ikke opbevare dine vine i tørre miljøer med lav (luft)fugtighed.

Det var altså fem skarpe don’ts i forhold til opbevaring af vin. Og faktisk er der ikke langt fra don’ts til dos i denne sammenhæng, da man praktisk talt bare skal vende de fem punkters fortegn om – og vupti! Så har du fem skarpe dos til anbefalelsesværdig vinopbevaring.

Men skulle du alligevel være lidt i tvivl om den specifikke ordlyd af disse anbefalinger, har jeg hurtig oplistet dem til dig her nedenfor.

 1. Opbevar din vin i mørke: (Sol)lys vil forstyrre vinens udviklingsproces og smagspartikler.
 2. Hold din vin kølig: Varme, tørhed og ilt er vinens fjende nummer ét. Det anbefales, at rødvine opbevares ved cirka 12-14 grader og hvidvine, rosévine og bobler ved cirka 7-8 grader.
 3. Placér din vin liggende: Det modvirker udtørring af korkproppen og giver partikeludviklingen optimale betingelser.
 4. Giv din vin stabilitet og ro: Det gælder både i forhold til rystelser/bevægelse og temperaturforhold.
 5. Find den perfekte luftfugtighed: Det sikrer, at korkproppen slutter/holder tæt og modvirker oxidering. Det anbefales, at luftfugtigheden ligger på cirka 65-75 %.

Jeg håber, at du med dette blogindlæg er blevet en smule klogere på, hvordan du skal bære dig ad med din opbevaring af vin. Og måske lige så vigtigt: Hvordan du ikke skal bære dig ad.

Vinopbevaring er ligesom vin i sig selv en decideret videnskab, der kan være vanskeligt at finde hoved og hale i. Du vil løbende støde på mange modsatrettede holdninger, meninger og opfattelser samt varierende anbefalinger. Ovenstående anbefalinger er udelukkende udtryk for mine kvalificerede bud på, hvordan best practice inden for opbevaring af vin er. Og jeg er da også stærkt overbevist om, at det med god tilnærmelse er den korrekte tilgang.

Dette vil jeg dog fuldt ud lade dig være (smags)dommer over, hvilket bringer mig let og elegant tilbage til min indledende og vigtige pointe:

Opbevaring af vin er en dybt individuel sag, der til syvende og sidst er et spørgsmål om vinpræferencer og -vaner. Hvordan du ønsker at opbevare og servere dine vine er ikke nødvendigvis overensstemmende med, hvordan din nabo opfatter det.

Ikke desto mindre er ovenstående dos and don’ts et decideret ”must” at forholde sig til, hvis du ikke vil gå galt i byen med din vinopbevaring. Så hvis du følger anbefalingerne, kan du trygt og roligt købe vinen til jul, påske eller den runde fødselsdag om et stykke tid og gemme den under ordnede og ideelle forhold. Skulle du have nogen former for spørgsmål, må du endelig ikke tøve med at kontakte mig. Og ellers kan jeg kun anbefale dig at tjekke op på den enkelte vin eller forhøre dig hos en fagmand om, hvilke opbevaringsbetingelser der gør sig gældende for netop denne vin.

Jeg ønsker dig held og lykke med din vinopbevaring fremover.