Hvad er økologisk vindyrkning?

Økologisk vin er en kategori af vin, der hører tæt sammen med biodynamisk vin og naturvin. En vin kan kun kalde sig økologisk, hvis bestemte regler i vinproduktionen er blevet overholdt helt fra plantning til færdigt produkt, præcis ligesom økologiske dagligvarer i supermarkedet. 

Siden 1991 har der i EU været lovgivning om økologisk produktion. Økologisk produktion, er produktion, der respekterer levende væsener og naturens cyklusser, støtter agrosystemet og fremmer biodiversiteten, de biologiske aktiviteter i jordbunden og de biologiske cyklusser. 

Det kan være svært og tage rigtig lang tid at blive certificeret som værende økologisk vinavler. Der findes endnu ikke en EU-lovtekst vedrørende økologisk vinfremstilling, og derfor certificeres vinene som "vine fremstillet af økologisk dyrkede druer" og ikke "økologisk vin". Selv uden lovtekst engagerer økologiske vinavlere sig hyppigt i private tiltag, ofte også fordi de er tvunget til det for at opfylde de lovmæssige krav til vinfremstillingen, som stilles i de lande, de eksporterer til. 

Hvordan er/bliver man økologisk? 

Først og fremmest skal den naturligvis være fremstillet af 100% økologisk dyrkede druer. Avlerne må ikke arbejde med følgende teknikker:  

1. Koncentration gennem nedkøling.

2. Fjernelse af svovldioxid ved fysiske metoder.

3. Behandling med elektrodialyse for at stabilisere vinens vinsyreindhold.

4. Korrektion af alkoholindholdet.

5. Behandling med kationbyttere for at stabilisere vinens vinsyreindhold.

6. Behandling med menbrankobling, elektromembranbehandling, mikro-, ultra- eller nanofiltrering.

7. Ved varmebehandling må temperaturen ikke overstige 70°C.

8. Ved centrifugering og filtrering må porestørrelse ikke være mindre end 0,2 mikrometer. 

Derudover skal der bruges naturlig gødning og det er strengt forbudt at bruge kunstgødning og sprøjtegift. Mange økologiske vinavlere anvender biologisk bekæmpelse i form af nyttedyr og sprøjter med kobber og svovl, hvilket er tilladt i økologisk vinproduktion. Mange misforstår dette. Der skal naturligvis være mindre svovl i økologisk vin end i konventionel vin, men der er ikke tale om noget i nærheden af en halvering. Vi skal alle tænke over, at svovl er et naturligt biprodukt af vinens gæringsproces, så vi er langt fra den "nul svovltilsætning", som mange umiddelbart tror automatisk følger med øko-mærkningen. 

Omlægningen fra konventionel vinavler til økologisk vinavler tager ca. 36 måneder. Vinavleren kan først bekendtgøre sit engagement som værende økologisk 2 år efter denne omlægning. Det tager altså ca. 5 år før man kan kalde sig økologisk.