Hvor bliver vin lavet?

Vin laves typisk i områder beliggende mellem den 40-50 nordlige breddegrad og den 30-40 sydlige breddegrad. Her finder du omkring 100 forskellige vindyrkende lande, hvilket svarer til næsten halvdelen af alle lande i verden. 

De to vigtigste faktorerer for vindyrkelse er et moderat klima og god jordbund. Disse faktorer styres i høj grad af temperatur, solstråling, vind, regn og luftfugtighed. Vin kan dyrkes i både fattig og næringsholdig jord, alt efter hvilken dyrkningsmetode der tages i brug. En region vurderes klimatisk egnet til vindyrkelse via en lang række videnskabelige og teknologiske undersøgelser. 

De klart største vinproducenter har hjemsted i Italien, Spanien og Frankrig, stærkt efterfulgt af USA, Australien, Chile og Sydafrika mf. Spanien, Kina, Frankrig og Italien er også blandt de lande der dyrker flest druer generelt set (og ikke kun til drikkelige formål).