Hvornår skal du sprøjte vin?

Med dette menes, hvornår vinstokkene i vinmarken skal sprøjtes. Det er altså ikke selve drikken der skal sprøjtes. 

Man sprøjter sin vinmark af flere årsager, men overordnet set, kan man sige, at det er for at beskytte planterne. Vinstokkene og druerne har en del fjender, herunder bakterier og viruser, svamp, insekter, fugle og vilde dyr. Der findes både kemiske og biologiske planteprodukter, typisk i væskeform, som virker mod disse forskellige sygdomme. Oftest sprøjter man en blanding af pesticider og vand ud over marken. Man kan også sprøjte blandingen af sted ved hjælp af vind/blæst (dette kræver 50-70 procent mindre vand. 

Plantebeskyttelses produkter (pesticider) kan deles op i 4 kategorier; Fungicider er effektive mod svamp og indeholder sulphur og cobber, Bactericider er effektive mod bakterier, Insecticider er effektive mod insekter og Herbicider er ukrudtsudryddende. Da alle disse giftige stoffer er dræbende for micro-organismer, dyr og planter, skal man selvfølgelig bruge dem med omhu. Man skal have den rette mængde viden om produkterne og ordentligt udstyr + korrekt benyttelse af pågældende udstyr. Det er meget vigtigt at der tages højde for hvordan produkterne lagres og hvordan de smides ud. Der skal også tages højde for grundvand og eventuelle områder med vand, så vi ikke får kemikalier i vores drikkevand. 

Effektiviteten af plantesprøjtning afhænger af en lang række faktorer, heunder vejret, tidspunkt på dagen, teknikken, vinstokkenes stadie, hvor meget sprøjtemiddel der bruges og pH værdien af det vand, som pesticiderne opblandes med. 

Timing og frekvens er altafgørende for plantebeskyttelsen. I år med normale vejromstændigheder kan bladområde/skud vokse og fylde omkring 400 kvadratcentimeter på 10 dage. Efter 10 dage, skal stokkene sprøjtes igen. Timingen baseres på, hvor sandsynligt det er at sygdomme kan ramme det pågældende år. Man undersøger derfor konstant vinmarkerne for symptomer. Der tages især højde for vejromstændigheder, som kan være med til at øge chancen for sygdomme. 

Måden, hvorpå vinmarken passes og plejes, er også forskellig fra vinbonde til vinbonde. Nogle dyrker efter konventionelle principper, andre efter integreret, økologisk eller biodynamiske principper. 

Sprøjtemidlers virkning/effekt holder typisk mellem 6-21 dage, alt efter hvor meget det regner, hvor meget der sprøjtes ud i marken, tidspunktet der sprøjtes og hvor meget sprøjtemiddel, der er tilbage fra sidste sprøjtning. Med økologisk og biodynamisk vinavl, er organisk plantebeskyttelse blevet meget populær. Virkningen er dog ikke så vedholdende (så der skal sprøjtes oftere), da midlet ikke er ligeså aggressivt, som kemiske pesticider.