Hvem kan gro vin?

Enhver person med god jordbund og vinstiklinger kan dyrke vin til privatforbrug. Dog anbefales det at man besidder en smule viden indenfor området, hvis man vil lykkedes med sin vin. 

Hvis man sidder med en drøm om at producere vin til kommercielt brug, skal man heller ikke slå sig ud. I Danmark er der gode muligheder for at starte op som vinproducent - man skal dog være villig til at smide en del penge i puljen. Vinavl er en yderst spændende produktion. Det kræver tid samt en meget stor arbejdsinsats, hvis man er alene om projektet. Der skal investeres i vinmarker og produktionsfaciliteter, som skal godkendes af fødevaremyndighederne. 

Det koster omkring 1 million kroner at etablere og drive en vingård på 1 hektar de første 10 år, hvis man inkluderer værdien af eget arbejde. Herefter vil økonomien balancere sig, med mindre noget går galt. Det kræver viden af dyrke vinstokke, hvor ikke mindst beskæringen er af afgørende betydning for udbytte og kvalitet. 

Her får du 8 råd til hvordan man kommer godt i gang med at gro vin: 

1. Søg kvalificeret viden inden du begynder dit arbejde. Planteafstand, række afstand, vinsorter og beskæring mm. er alafgørende for, hvor god en vin du kommer til at producere. 

2. Meld dig ind i FDV (Foreningen for Danske Vinavlere). Her kan du få inspiration og sparre med en masse andre ildsjæle. 

3. Start med at producere i det små. Det er altid godt at finde ud af om det virkelig er det du vil. Prøv at dyrk vin hobbymæssigt, så får du et godt indblik i hvordan og hvorledes tingene gribes an. 

4. Anlæg din vinmark et lunt sted med meget sol og læ. Sydvendte skråninger er ideelle for vindyrkelse. FInd en sådan skråning, gerne med læ fra 2-3 sider. Luften må dog ikke være stillestående, da det kan give problemer med skimmel. 

5. Plant ikke vinstokkene tættere på en skov end træernes højde. hvis træerne f.eks. er 30 meter høje, bør du ikke plante tættere end 30 meter på skovkanten. Dette fordi træerne skygger for solen og konkurrerer om vand og næring. 

6. Sørg for at holde dyr væk fra din mark. Hegn den ind så hjorte, rådyr og harer ikke kommer og spiser af dine dyrebare planter. 

7. Undgå frostlommer. Nattefrost i maj kan i høj grad være altødelæggende for din vinmark. 

8. Sørg for at udrydde alt ukrudt inden du anlægger din vinmark.