Hvad er integreret vinavl?

Integreret vinavl er kendt som "næsten naturlig" eller miljøvenlig vinavl. Ved integreret vinavl tages hensyn til menneskets og naturens helbred, men der bruges blandede dyrkningsmetoder for at holde skadeomfanget fra sygdomme og skadedyr på et minimum og under den økonomiske smertetærskel. 

Ved integreret vinavl undgår man brugen af kemiske planteprodukter så vidt som muligt. Man bruger i stedet for en kombination af biologiske og biotekniske principper. En integreret vinavler vælger med omhu sine vinmarker og hvilke sorter der skal plantes. Herunder ledes efter den rette jordbund og god mulighed for kultivering ligesåvel som balanceret befrugtning. 

Man kalder denne form for vinavl integreret da plantebeskyttelse gennemtænkes ind i vinmarkens økosystem. Integreret vinavl omhandler i høj grad at producere vin der ikke er skadelig for mennesket ligesåvel, som at naturen skal behandles på naturlig vis.