Hvilke love og regler gælder for vinproduktion?

Som vinproducent skal du registreres og kontrolleres som alle andre fødevareproducenter i Danmark. Derudover er der en række særlig forhold for vin, som du skal være opmærksom på. 

Der skal anvendes et registreringsskema, som fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv. 

Det er vigtigt at læse op på hvilke druer man må dyrke i Danmark. Producenter af druer eller vin skal til enhver tid være i stand til at dokumentere, hvilke druesorter og grundstammer der dyrkes. 

Hvert år udsendes et oplysningsskema, som producenter af druer eller vin har pligt til at returnere i udfyldt stand inden den 15. august. Producenter skal også løbende føre ind- og udgangsbøger over høst, produktion og lagerbestand. 

Det påhviler producenterne at yde den nødvendige bistand ved kontroleftersyn. Producenterne skal blandt andet forevise de registrerede arealer og de bygninger, der er relevante for drueavl og vinproduktion samt dokumentation for dyrkede dryersorter og anvendte grunstammer, ind- og udgangsbøger, regnskabsmateriale mm.